28. 4. Mše pro děti: v pátek od 18:00 v kostele

28. 4. Adorace: v pátek od 20:00 v kostele

29. 4. Úklid kostela sv. Gotharda před poutí: 9:00 - 11:00 + 13:00 - 15:00, zapište se na stolku v kostele

29. 4. Hrací odpoledne na faře: 14:00 - 17:00

30. 4. Táborák na farní zahradě: od 16:00 - s sebou buřty a chléb; nápoje, kečup a hořčice zajištěny

Nemoc a utrpení patří k lidskému životu. Dříve nebo později, ve větší či menší míře, na sobě či u druhých, každý z nás se s nimi někdy setká. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, ohroženost a křehkost. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší...

Neděle zmrtvýchvstání Krista, Je největším svátkem křesťanského roku. Mše má slavnostní ráz. Žehnají se při ní také pokrmy, často velikonoční beránek, maso a vejce.

Bílá sobota je dnem, kdy se věřící modlí u Kristova hrobu a přemýšlejí o jeho umučení, smrti a sestoupení mezi mrtvé. Současně očekávají jeho vzkříšení. V tento den se neslaví mše svatá. Až ve večerních hodinách se slaví mše ze zmrtvýchvstání Páně. Název je pravděpodobně odvozen od bílých rouch věřících, kteří jsou v tento den večer křtění.

Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají Kristovu oběť na kříži. Současně se jedná o den pokání a postu (věřící nejedí maso a mohou se do sytosti najíst pouze jedenkrát za den). Na Velký pátek se neslaví mše, nýbrž bohoslužba na památku Umučení Páně. Ta má ideálně probíhat kolem 15. hodiny, kdy Ježíš zemřel, čas však může být i jiný....

Na Velký pátek jsme večer vyšli k společné modlitbě křížové cesty. Putovali jsme od farního kostela Narození Panny Marie ke kostelu sv.Gotharda.

Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení - byl zatčen a ukřižován.