Týden modliteb za jednotu křesťanů: v týdnu od 18. - 25. 1. - ekumenická bohoslužba v našem kostele bude ve čtvrtek 25. 1. od 18:00 - po ní posezení na faře

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 16:00 do 17:30 na faře a kdykoli po domluvě s knězem

V sobotu 6. ledna se v našem kostele uskutečnil koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Olhy Kolodiy zazpívaly společně sbory Ratibor a Vesna + Novobydžovský chrámový sbor za doprovodu Hořického komorního orchestru a Smyčcového kvarteta Musica In Corde.

Ve středu 27. 12. se v kostele konal charitativní vánoční koncert Miroslava Vobořila. Vybraná finanční částka bude v lednu věnována speciální třídě SLUNÍČKO při MŠ Husova Hořice, která se věnuje dětem s kombinovanými vadami.