20. 6. Modlitby matek: v úterý od 18:45 na faře

21. 6. Vzdělávání ve víře: ve středu od 18:45 na faře (připravuje a těší se na vás Aleš Vostřez)

23. 6. Adorace: v pátek od 17:00 v kostele

24.6. Výstup na Sněžku na východ slunce: sraz v sobotu ve 2:00 na parkovišti na Pomezních boudách, pokud máte v plánu jet, dejte vědět o.Filipovi - akce se uskuteční za příznivého počasí.

V sobotu 24. 6. 2017 jsme se brzy ráno sešli na parkovišti na Pomezních boudách a za tmy jsme se vydali na Sněžku, abychom viděli východ slunce. Sice nepršelo, zima také nebyla, ale o to více to nahoře foukalo. Slunce se schovalo za mraky, a tak jsme toho mnoho neviděli, i když jsme na Sněžce byli včas ve 4 hod...

Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí. Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib: "Hle, já jsem s...

V pátek 9.6. proběhla v naší farnosti Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost zápalit svíci, napsat modlitbu, nebo posedět před kostelem, kde bylo připraveno občerstvení. Navečer byl program pro děti, vystoupily děti ze ZUŠ a potom následovala prohlídka kostela s P.Filipem Janákem. Setkání u varhan si připravila naše varhanice Magda Růžičková. Večer...