29. 3. Vzdělávání ve víře: ve středu od 18:45 na faře (připravuje Aleš Vostřez)

31. 3. Mše svatá pro děti: v pátek od 18:00 křížová cesta a po ní mše svatá (nezačne dřív než v 18:30)

31. 3. Adorace: v pátek od 20:00 v kostele

1. 4. Brigáda v lese a na zahradě: v sobotu od 9:00 - dejte vědět P. Filipovi kvůli organizaci i kvůli obědu, kdo přijdete

Procházka s křížovou cestou: přesunuta na neděli 9. 4.

V sobotu 25. března 2017 se nejen pro hořické farníky uskutečnila v budově Střední zemědělské školy postní duchovní obnova. Tři duchovní přednášky na téma: "DŮVĚRA V EVANGELIU PODLE SV.MATOUŠE" si připravil P. Karel Moravec, který v současné době působí na Hoře Matky Boží v Králíkách. Po obědě ve 14 hodin v našem farním kostele slavil P. Karel...

Na druhou neděli postní nám letos při mši svaté zahrála poprvé v neděli nová farní schola/kapela. Předpremiéra byla na mši svaté již v pátek. Je to volné sdružení hudebníků z naší farnosti. Pokud byste měli chuť se k nim připojit tak máte možnost vždy ve čtvrtek od 18 hodin na faře. Případně kontaktujte kapelníka Vojtu Poláka tel.: 736 642 958,...

Na letošní popeleční středu jsme v našem hořickém kostele měli dvě mše svaté. První mše svatá byla od 12 a druhá od 18 hodin. Farníci tuto možnost uvítali. Odpoledne byla v kostele adorace. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z večerní mše svaté. Za fotky děkujeme Michalu Ludvíkovi.