KONTAKT

Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší

IČ: 44477589
Komenského 2
508 01 Hořice v Podkrkonoší

P. Filip Janák
administrátor farnosti
tel.: 731 783 807

filip.janak@seznam.cz

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:

1161009369/0800