Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Adorace: ve středu od 16:30 v kostele 

Modlitba křížové cesty: v pátek od 17:00 - po ní bude mše svatá

Úklid kostela: v sobotu od 9:00 

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 na faře nebo kdykoli po domluvě

Při akci na podporu dvou indických dětí v rámci projektu Adopce na dálku se vybralo 7641 Kč. Děkujeme.