PASTORAČNÍ RADA

Členové pastorační rady farnosti:

P. Filip Janák - administrátor farnosti

Eva Bičišťová (byla zvolena ve volbách) 

Aleš Vostřez (byl zvolen ve volbách)

Tomáš Kolátor (byl jmenován)

Margita Pácaltová (byla jmenována)

Radek Mičo (byl jmenován)

Vojtěch Polák (delegát za domácí hospic Duha)

Pastorační rada farnosti byla jmenována 27. 11. 2016 na dobu čtyř let