KONTAKT

Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší

IČ: 44477589
Komenského 2
508 01 Hořice v Podkrkonoší

P. Filip Janák
administrátor farnosti
tel.: 731 783 807

filip.janak@seznam.cz

farnost.horice@gmail.com

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:

1161009369/0800

VARIABILNÍ SYMBOL ZVOLTE PODLE ÚČELU DARU

Oprava hlavních dveří našeho kostela (v ceně 250 000 Kč) a pořízení nového stolku (na obětní dary, zpěvníky a další tiskoviny na rozdání) - tyto dva projekty bychom rádi uskutečnili v letošním roce  V příštím roce (2022) bychom chtěli opravit průčelí našeho kostela a k němu přilehlý prostor schodiště a dlažby kolem hlavního vchodu. Pro tyto účely zvolte variabilní symbol 555

DARY PRO POTŘEBY FARNOSTI: 333

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.