KONTAKT

Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší

IČ: 44477589
Komenského 2
508 01 Hořice v Podkrkonoší

P. Filip Janák
administrátor farnosti
tel.: 731 783 807

filip.janak@seznam.cz

farnost.horice@gmail.com

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:

1161009369/0800

VARIABILNÍ SYMBOL ZVOLTE PODLE ÚČELU DARU

Plánujeme opravu průčelí našeho kostela. Jedná se o finančně nákladnou akci, kterou budeme muset rozložit do více let. Od roku 2022 vybíráme finanční prostředky na tuto opravu. Prosíme o dary na tento účel - variabilní symbol 555.

DARY PRO POTŘEBY FARNOSTI: 333

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.


Pokud chcete poslat finanční dar naší farnosti, můžete použít QR kód