KONTAKT

Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší

IČ: 44477589
Komenského 2
508 01 Hořice v Podkrkonoší

P. Filip Janák
administrátor farnosti
tel.: 731 783 807

filip.janak@seznam.cz

farnost.horice@gmail.com

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:

1161009369/0800

VARIABILNÍ SYMBOL ZVOLTE PODLE ÚČELU DARU

DARY NA VÝMALBU KOSTELA: 234

DARY PRO POTŘEBY FARNOSTI: 333

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.