EKONOMICKÁ RADA

Členové ekomomické rady:

P. Filip Janák

Pavel Sieber

František Paprštein

Jana Przechowská

Oldřich Kada 

Ekonomická rada farnosti byla jmenována 16. 10. 2016 na dobu dvou let