EKONOMICKÁ RADA

Členové ekomomické rady:

P. Filip Janák

Pavel Sieber

Josef Bičiště

Vít Klapil

Jan Škubal

Ekonomická rada farnosti byla jmenována 2. 12. 2018 na dobu dvou let