ZPRÁVY

V neděli 13. září jsme slavili poutní mši svatou v našem nově vymalovaném farním kostele Narození Panny Marie. Během této slavnosti přijali svátosti křtu, biřmovaní a eucharistie čtyři dospělí katechumeni. Hudební doprovod zajistil sbor Carmina Sacra z Nového Bydžova pod vedením varhaníka Ondřeje Vávry, za což jim patří velký dík. Děkujeme také...

Děti z hořické farnosti prožily letošní tábor v malebné krajině na Kutnohorsku na faře v Sudějově. Fara se stala na týden domovem pro 22 dětí, jejich vedoucí a kuchařky. Téma tábora bylo "Koruna světa" a neslo se ve znamení zdolávání hor. Pohybové aktivity doprovázely hry na osobnostní rozvoj. Odvahu si mohli někteří vyzkoušet při lezení na skalní...

V neděli 8. března byla na dobu čtyř let jmenována nová pastorační rada naší farnosti. Členové pastorační rady jsou: P. Filip Janák, Eva Bičišťová, Aleš Vostřez, Tomáš Kolátor, Pavel Blatný, Marie Rumlová, Helena Škubalová a Pavla Merčáková.

Věřící tří křesťanských církví v našem městě se sešli v úterý 17. ledna ke společné bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie. Po bohoslužbě proběhlo přátelské posezení na faře.

Na již tradiční předsilvestrovský výstup na Sněžku se letos vypravilo 13 farníků :-)

Živý betlém

29.12.2019

Děti z naší farnosti zahrály o letošních vánocích dvakrát "Živý betlém". Poprvé to bylo v pondělí 23. 12. při rozdávání betlémského světla a podruhé dnes po mši svaté, když jsme slavili Svátek Svaté rodiny.

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme se na faře setkali se sv.Mikulášem, který mezi nás opět po roce zavítal i s andělem.

V sobotu 23. 11. 2019 v naší farnosti proběhla duchovní obnova pod vedením P. Prokopa Brože z Hradce Králové.