ZPRÁVY

Při akci na podporu dvou indických dětí v rámci projektu Adopce na dálku se vybralo 7641 Kč. Děkujeme.

V sobotu 23. dubna 2022 se několik našich farníků vydalo podpořit tradiční hořický turistický pochod O Žižkův štít. Společně se za příjemného počasí vydali na trasu dlouhou 25 kilometrů.

Po dlouhé době zazněla v našem farním kostele Česká mše vánoční "Hej mistře" jako součást liturgie při slavení Vánoc. Na Štědrý den ji o půlnoční mši svaté zpíval náš chrámový sbor doplněn o členy hořických sborů Ratibor a Vesna. Zpěvy byly doprovázeny na hudební nástroje některými členy Hořického komorního orchestru. Všem hudebníkům děkujeme!

V neděli 13. září jsme slavili poutní mši svatou v našem nově vymalovaném farním kostele Narození Panny Marie. Během této slavnosti přijali svátosti křtu, biřmovaní a eucharistie čtyři dospělí katechumeni. Hudební doprovod zajistil sbor Carmina Sacra z Nového Bydžova pod vedením varhaníka Ondřeje Vávry, za což jim patří velký dík. Děkujeme také...

Děti z hořické farnosti prožily letošní tábor v malebné krajině na Kutnohorsku na faře v Sudějově. Fara se stala na týden domovem pro 22 dětí, jejich vedoucí a kuchařky. Téma tábora bylo "Koruna světa" a neslo se ve znamení zdolávání hor. Pohybové aktivity doprovázely hry na osobnostní rozvoj. Odvahu si mohli někteří vyzkoušet při lezení na skalní...

V neděli 8. března byla na dobu čtyř let jmenována nová pastorační rada naší farnosti. Členové pastorační rady jsou: P. Filip Janák, Eva Bičišťová, Aleš Vostřez, Tomáš Kolátor, Pavel Blatný, Marie Rumlová, Helena Škubalová a Pavla Merčáková.