ZPRÁVY

Na farní zahradě proběhlo v neděli 15. 4. farní odpoledne k příležitosti krásných "kulatin" našeho otce Filipa. V rámci oslavy se také uskutečnilo žehnání nové pergoly.

Bílá sobota

31.03.2018

O Bílé sobotě jsme slavili vigilii od 21:00. Obnovené Kristovo světlo tak znovu vstoupilo do našich srdcí.

Po roce jsme se znovu na Velký pátek vydali společně modlit křížovou cestu od farního kostela Narození Panny Marie ke kostelíku na Gothardě.

Večer na Zelený čtvrtek jsme slavili mši svatou na památku Večeře Páně. Připomíná se při ní Poslední večeře, kdy Ježíš ustanovil eucharistii.

O Květné neděli jsme si opět po roce připomněli Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Na kůru měl při této příležitosti premiéru nově vznikající chrámový sbor :-)

V naší farnosti vzniká skromný chrámový sbor, který nyní nacvičuje písně na Velikonoce. Pokud máte chuť se zapojit, dejte vědět Cilce Škubalové, nebo Lence Klapilové :-)

Ve čtvrtek 25. 1. proběhla v našem kostele ekumenická bohoslužba. Po ní jsme se sešli na faře :-)

V sobotu 6. ledna se v našem kostele uskutečnil koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Olhy Kolodiy zazpívaly společně sbory Ratibor a Vesna + Novobydžovský chrámový sbor za doprovodu Hořického komorního orchestru a Smyčcového kvarteta Musica In Corde.

Ve středu 27. 12. se v kostele konal charitativní vánoční koncert Miroslava Vobořila. Vybraná finanční částka bude v lednu věnována speciální třídě SLUNÍČKO při MŠ Husova Hořice, která se věnuje dětem s kombinovanými vadami.