ZPRÁVY

Ve čtvrtek 25. 1. proběhla v našem kostele ekumenická bohoslužba. Po ní jsme se sešli na faře :-)

V sobotu 6. ledna se v našem kostele uskutečnil koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Olhy Kolodiy zazpívaly společně sbory Ratibor a Vesna + Novobydžovský chrámový sbor za doprovodu Hořického komorního orchestru a Smyčcového kvarteta Musica In Corde.

Ve středu 27. 12. se v kostele konal charitativní vánoční koncert Miroslava Vobořila. Vybraná finanční částka bude v lednu věnována speciální třídě SLUNÍČKO při MŠ Husova Hořice, která se věnuje dětem s kombinovanými vadami.

Dnes jsme kostel vyzdobili vánočními stromky a postavili jsme betlém :-)

V neděli 22. 10. jsme v naší farnosti prožívali Misijní neděli. V obětním průvodu děti přinášely předměty, které mají vztah k životu a potřebám lidí v misiích. Po mši svaté proběhl Misijní jarmark z věcí vyrobených dětmi i dospělými z naší farnosti. Z finančních darů podpoříme Papežské misijní dílo dětí. V kostele je možné na misie ještě přispět a...

V sobotu 30. 9. se uskutečnil letošní farní výlet. V 7:30 jsme odjeli na Horu Matky Boží v Králíkách. Naše společenství tvořili všechny věkové kategorie - od dětí po seniory. Většina z nás vyšla pěšky cestou z Králík k poutnímu místu, ostatní vyjeli autobusem. P. Karel Moravec nám řekl o historii místa, prohlédli jsme si vše, co bylo přístupné a...