Křest katechumenů

13.09.2020

V neděli 13. září jsme slavili poutní mši svatou v našem nově vymalovaném farním kostele Narození Panny Marie. Během této slavnosti přijali svátosti křtu, biřmovaní a eucharistie čtyři dospělí katechumeni. Hudební doprovod zajistil sbor Carmina Sacra z Nového Bydžova pod vedením varhaníka Ondřeje Vávry, za což jim patří velký dík. Děkujeme také Pavlu Cejnarovy za hezké fotky.