Půlnoční mše svatá

26.12.2021

Po dlouhé době zazněla v našem farním kostele Česká mše vánoční "Hej mistře" jako součást liturgie při slavení Vánoc. Na Štědrý den ji o půlnoční mši svaté zpíval náš chrámový sbor doplněn o členy hořických sborů Ratibor a Vesna. Zpěvy byly doprovázeny na hudební nástroje některými členy Hořického komorního orchestru. Všem hudebníkům děkujeme!