ZPRÁVY

V neděli 14. 4. jsme si připomněli slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Název svátku Květná neděle je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.

V pondělí 8. 4. 2019 putovalo pěšky několik našich farníků z Hořic do katedrály v Hradci Králové. Pouť vedla přes Boháňku, Velký Vřešťov, Hoříněves a Lochenice.

V pátek 29. 3. oslavil hospic DUHA desáté výročí svého založení. Od 16:00 sloužil Mons. Jan Vokál mši svatou v našem farním kostele a oslava potom pokračovala v kině.

V sobotu 2. 3. proběhla v naší farnosti duchovní obnova s biskupem Zdenkem Wasserbauerem. Odpoledne pan biskup v našem farním kostele sloužil mši svatou.

Tři poutníci z naší farnosti se v neděli 24.2. vydali na pěší pouť do Číhoště. Trasa vedla přes Chlumec nad Cidlinou, Týnec nad Labem a Čáslav. Do Číhošti poutníci dorazili ve čtvrtek 28. 2.

Masopust

23.02.2019

Letošní průvod masopustních maškar se zastavil i na naší faře. Fotografie jsou z webu města Hořice a schválně jestli mezi maškarami poznáte některé naše farníky :-)

V neděli 27. ledna 2019 zemřel Oldřich Kada. I když z našeho lidského světa takto náhle odešel zůstáváme i nadále spolu s ním v našem Pánu Ježíši Kristu. Oldo myslíme na tebe v našich modlitbách.

Vzpomínku na Jana Palacha zahájil v Divadelním sále radnice P. Tomáš Petráček. Připomněl význam hrdinského činu Jana Palacha v dějinných souvislostech Pražského jara a nástupu normalizace. Před farním kostelem proběhl pietní akt. Po návratu do Divadelního sálu radnice proběhlo promítání filmu Hořící keř polské režisérky Agnieszky Holland.

Věřící tří křesťanských církví v našem městě se sešli ve čtvrtek 17. ledna ke společné bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie. Po bohoslužbě proběhlo přátelské posezení na faře.

V sobotu 5. 1. 2019 jsme si v našem kostele poslechli Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Vystoupili Hořický komorní orchestr, sbory Ratibor a Vesna a Novobydžovský chrámový sbor. Na varhany hrál Ondřej Vávra, sóla zpívali Jitka Kateřina Přibylová - soprán, Ludmila Horová - alt, Filip Šťovíček - tenor a Jan Müller - bas. Řídila Olha Kolodiy.