Poutní mše svatá a farní odpoledne

08.09.2019

V neděli 8. 9. jsme v naší farnosti slavili poutní slavnost Narození Panny Marie. Na začátku mše svaté byli do katechumenátu (období přípravy na křest) přijati čtyři "pohani". Jejich cesta víry se týká celé naší farnosti a každý z nás jim může pomáhat nejen svoji modlitbou, ale i osobním příkladem-podle toho, jak se snažíme žít každý den ve spojení s Kristem. Odpoledne proběhlo na farní zahradě již tradiční setkání farníků.