Farní tábor v Sudějově

15.08.2020

Děti z hořické farnosti prožily letošní tábor v malebné krajině na Kutnohorsku na faře v Sudějově. Fara se stala na týden domovem pro 22 dětí, jejich vedoucí a kuchařky. Téma tábora bylo "Koruna světa" a neslo se ve znamení zdolávání hor. Pohybové aktivity doprovázely hry na osobnostní rozvoj. Odvahu si mohli někteří vyzkoušet při lezení na skalní stěně. Kromě her si děti užily celodenní výlet do okolních lesů. Velmi poutavé bylo promítání fotografií z Vietnamu a Kambodže, které připravil pan farář Jan Linhart ze Skutče. Protože cestovatelé se vydávají na cestu třeba i v prosinci a na Vánoce nejsou doma, slavili jsme 13. srpna společně Štědrý den. Děti si ozdobily perníčky, zabalily vlastnoručně vyrobené dárky, kterými potěšily ostatní. 

Na farním táboře nechyběly mše svaté a modlitby, při kterých jsme děkovali Pánu Bohu za vše dobré, co jsme ve společenství prožívali.

foto + text: Lucie Luštická