20. 3. Modlitby matek: v úterý po mši sv. na faře

21. 3. Vzdělávání ve víře: ve středu od 18:45 na faře - připravuje a srdečně zve Aleš Vostřez

25. 3. Postní zastavení: poslední katecheze na téma MODLITBA - příští neděli na faře od 15:00

V naší farnosti vzniká skromný chrámový sbor, který nyní nacvičuje písně na Velikonoce. Pokud máte chuť se zapojit, dejte vědět Cilce Škubalové, nebo Lence Klapilové :-)