Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Modlitba růžence: v úterý od 11:30 v kostele

Setkání farníků-Hovory o víře: ve středu od 18:00 na faře

Adorace: v pátek od 16:30 a ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 

Adventní koncert ZUŠ Hořice: příští neděli od 18:00 v kostele 

Prosíme o pomoc všechny obyvatele našeho města o finanční dar na opravu průčelí našeho kostela. Děkujeme všem, kdo již přispěli při koncertech, které se uskutečnily v loňském roce i letos. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří nám pomohou. Více informací o rozpočtu oprav průčelí kostela a o možnostech jak přispět naleznete zde v článku...