Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Na nedělní bohoslužby je nutné si rezervovat místo - buď zapsáním na stolku v kostele nebo emailem (farnost.horice@gmail.com) nebo telefonicky (731 783 807).

Od neděle 27. 12. 2020 může být na bohoslužbách tolik lidí, kolik odpovídá 10% obsazenosti míst k sezení - v našem kostele je to 20 lidí.

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 do 17:30 na faře nebo kdykoli po domluvě