Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Adorace: v úterý od 11:30 v kostele 

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:30 na faře nebo kdykoli po domluvě 

Synodální cesta: letáček na stolku - informace na nástěnce v kostele