Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Život naší farnosti: 

Od pondělí 23. 11. se bohoslužeb může účastnit max. 20 osob. 

V naší farnosti ve všední dny je možné přijít na mši svatou bez přihlášení. 

Na všechny nedělní mše svaté je třeba si rezervovat místo: emailem: farnost.horice@gmail.com nebo na tel.: 731 783 807. Pokud jste fit a nejste v karanténě, neváhejte a přijďte! 

Misijní jarmark: probíhá v kostele - můžete si vybrat a přispět do kasičky pro Papežské misijní dílo dětí

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 do 17:30 na faře