28. 6. Adorace: v pátek od 12:00 do 18:00 v kostele - prosím, zapište se v kostele

29. 6. Výstup na Sněžku na východ slunce: sraz v sobotu ve 2:00 na parkovišti na Pomezních boudách

V letošním roce jsme "Boží Tělo" slavili na Gothardě. Průvodem jsme šli z kostelíka směrem k obelisku odkud Ježíš přítomný v eucharistii žehnal našemu městu.

Téma pro letošní Noc kostelů v naší farnosti byla víra. Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí (Papež František). Od 17:00 bylo zvonění zvonů a potom přivítání. Následovala volná prohlídka kostela -včetně prostoru u...