Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

!!! ZMĚNA NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB !!!

od neděle 2. 5. bude jediná nedělní mše sv. od 9:00 

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest,
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Adorace: ve středu 5. 5 od 17:30 v kostele 

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 16:00 do 17:30 na faře