29. 3. Hospic Duha - 10. výročí založení: mše svatá pátek od 16:00

31. 3. Křížová cesta:  v neděli od 17:00 - po ní bude krátká adorace

Misijní koláč: prodej koláčů na podporu misií - příští neděli před kostelem - přinést koláče můžete na faru v sobotu od 15:00 do 16:00

V sobotu 2. 3. proběhla v naší farnosti duchovní obnova s biskupem Zdenkem Wasserbauerem. Odpoledne pan biskup v našem farním kostele sloužil mši svatou.