Život naší farnosti: 

Modlitba růžence: každý den ve 20:00 v rodinách - prosím, modleme se za ukončení pandemie a uzdravení naší země 

Mše svaté ve všedních dnech: může být 6 lidí - prosím, abyste se k účasti na mši  hlásili nejlépe emailem nebo SMSkou 

Neděle: v době otevření kostela 10:00 - 11:00 je možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření 

Omezení účasti na bohoslužbách není důvodem k omezení života z víry a ze svátostí!

Misijní jarmark: je připravený v kostele - můžete si vybrat a přispět do kasičky pro Papežské misijní dílo dětí 

16. 10 - Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 do 17:30 na faře