Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Příprava na 1. svaté přijímání dětí: rodiče dětí, kteří mají zájem, ať se přihlásí do konce srpna 

Nabídka kalendářů: na stolku v kostele - objednávat můžete do konce srpna

Poutní mše sv. v Chodovicích: v neděli 28. srpna v 11:00