29. 9 - Modlitby matek: v úterý po mši sv. na faře

2. 10 - Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 do 17:30 na faře

4. 10 - Udělování svátosti pomazání nemocných: příští neděli - prosím, zapište se v kostele

4. 10 - Koncert Hořického komorního orchestru: příští neděli v 17:00 v kostele

V neděli 13. září jsme slavili poutní mši svatou v našem nově vymalovaném farním kostele Narození Panny Marie. Během této slavnosti přijali svátosti křtu, biřmovaní a eucharistie čtyři dospělí katechumeni. Hudební doprovod zajistil sbor Carmina Sacra z Nového Bydžova pod vedením varhaníka Ondřeje Vávry, za což jim patří velký dík. Děkujeme také...