Mše sv. v neděli: budou v kostele sv. Gotharda - pokud můžete, nabídněte odvoz na mši těm, kteří by se tam dostali jen obtížně nebo bez dopravy vůbec 

Slavnost Těla a Krve Páně: v neděli 14. 6. - bude mše sv. v 9:00 na farní zahradě!!!

14. 6. Farní odpoledne: od 14:00 na farní zahradě - bude to příležitost sejít se po delší době, popovídat si, dobře se najíst i napít ☺ - prosíme, zapište se v kostele, abychom věděli, kolik jídla máme přichystat, aby se na každého dostalo