Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Na nedělní bohoslužby je nutné si rezervovat místo - buď zapsáním na stolku v kostele nebo emailem (farnost.horice@gmail.com) nebo telefonicky (731 783 807).

Modlitba křížové cesty: úterý v 11:30 a v pátek od 17:30  

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 do 17:15 na faře