Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Mše svatá v neděli 2. 6. bude od 9:00 v kostele sv. Gotharda a nebude ve farním kostele!!! 

Modlitba růžence: v úterý od 11:30 v kostele 

Setkání farníků (Hovory o víře): v úterý od 18:00 na faře - téma: Neřesti

Májová pobožnost: ve středu od 12:00 a v pátek od 17:00

Adorace: v pátek od 19:00do 20:00 v kostele