Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Beseda s Tomášem Petráčkem v pátek 20. 5. od 19:00 v divadelním sále na radnici na téma:

Naděje v dějinách - Globální svět a jeho hrozby a výzvy

Adorace: ve středu od 11:30 v kostele 

Májová pobožnost: v úterý od 11:30 a v pátek od 17:30 v kostele 

Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 16 do 17:30 na faře nebo kdykoli po domluvě