19. 6. Adorace: ve středu od 17:00 do 18:00 v kostele

Údržba varhan: naléhavě prosíme muže o pomoc s údržbou varhan - hlaste se u Vítka Klapila

Téma pro letošní Noc kostelů v naší farnosti byla víra. Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí (Papež František). Od 17:00 bylo zvonění zvonů a potom přivítání. Následovala volná prohlídka kostela -včetně prostoru u...

V neděli 19. 5. 2019 proběhlo farní odpoledne. K vidění bylo divadlo a hráli jsme hry :-)