17. 4. Modlitby matek: v úterý po mši sv. na faře

18. 4. Vzdělávání ve víře: ve středu od 18:45 na faře na téma: Je člověk z opice? - připravuje a zve Aleš Vostřez 

20. 4. Mše svatá pro děti: v pátek od 17:00 - po mši setkání dětí na faře

Bílá sobota

31.03.2018

O Bílé sobotě jsme slavili vigilii od 21:00. Obnovené Kristovo světlo tak znovu vstoupilo do našich srdcí.

Po roce jsme se znovu na Velký pátek vydali společně modlit křížovou cestu od farního kostela Narození Panny Marie ke kostelíku na Gothardě.

Večer na Zelený čtvrtek jsme slavili mši svatou na památku Večeře Páně. Připomíná se při ní Poslední večeře, kdy Ježíš ustanovil eucharistii.

O Květné neděli jsme si opět po roce připomněli Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Na kůru měl při této příležitosti premiéru nově vznikající chrámový sbor :-)