21. 1. Ekumenická bohoslužba: v úterý v 18:00 - prosíme, přineste něco na malé občerstvení na faru

22. 1. Náboženství pro dospělé: ve středu v 18:45 na faře - téma: Věřím v Boha (všemohoucí a Stvořitel)

Na již tradiční předsilvestrovský výstup na Sněžku se letos vypravilo 13 farníků :-)

Živý betlém

29.12.2019

Děti z naší farnosti zahrály o letošních vánocích dvakrát "Živý betlém". Poprvé to bylo v pondělí 23. 12. při rozdávání betlémského světla a podruhé dnes po mši svaté, když jsme slavili Svátek Svaté rodiny.