Pozvání do scholy: Schola naší farnosti zve mezi sebe nové členy: Kdo má chuť si jednou za měsíc zazpívat, ať se nahlásí u Vojty Poláka (736 642 958).

16. 9. + 23. 9. Florbal: příští neděli od 18:00 do 19:30 ve sportovní hale - mohou přijít i noví zájemci o tuto pěknou hru - s sebou je třeba mít vlastní hokejku na florbal a obuv do tělocvičny

18. 9. Modlitby matek: v úterý po mši sv. na faře

21. 9. Mše pro děti: v pátek od 17:00 + setkání dětí na faře + adorace od 19:30 v kostele 

23. 9. Prezentace knihy Jany Sieberové: příští neděli od 15:00 na farní zahradě "pod pergolou"

V pátek 14. 9. 2018 nám na farní zahradě "pod pergolou" přednášel P.Tomáš Petráček o pontifikátu papeže Františka a o krizích v dějinách církve.

V neděli 9. 9. 2018 jsme dopoledne v našem kostele slavili poutní mši svatou. Odpoledne jsme se znovu sešli v kostele na krátké pobožnosti a potom jsme na farní zahradě "pod pergolou" prožili pohodové farní setkání :-)