Římskokatolická farnost Hořice v Podkrkonoší

 „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... (1 Kor 13, 4-5)

Slavnost Těla a Krve Páně: 

v neděli 11. 6. bude od 9:00 mše svatá v kostele sv. Gotharda 

 

Modlitba růžence: v úterý od 11:30 v kostele 

Adorace: v pátek od 17:30 v kostele 

Večer žalmů: v sobotu od 18:00 v kostele - adorace spojená s modlitbou prvních padesáti žalmů