27. 5. Setkání na faře: příští neděli od 16:00 (u příležitosti narozenin paní Haklové) -všichni jsou zváni

Májové pobožnosti: budou v úterý a ve středu přede mší svatou a v neděli od 17:30 (s krátkou adorací a požehnáním)