1. 12. Adventní koncert ZUŠ Hořice: v neděli od 18:00 v kostele

5. 12. Mše sv. pro děti: ve čtvrtek od 17:00 na faře + setkání se sv. Mikulášem

8. 12. Koncert Hořického komorního orchestru: příští neděli od 18:00 v kostele - "Od adventu k novoročí"

Roráty: v úterý a v sobotu od 6:30 - jsou to adventní ranní mše při svíčkách - po mši jste zváni na snídani na faru

V sobotu 23. 11. 2019 v naší farnosti proběhla duchovní obnova pod vedením P. Prokopa Brože z Hradce Králové.

Ve dnech 8. 11. - 10. 11. 2019 děti z hořické farnosti trávily s otcem Filipem a vedoucími podzimní víkend ve Skautském domě v Hostinném.