DOKUMENTY

postní duchovní obnova

postní modlitba

ohlášky 11. 2. 2018

ohlášky 4. 2. 2018

kalendář postní doba

zápis PR - leden 2018

OLYMPIÁDA

FLORBAL LEDEN ÚNOR

zápis PR říjen 2017

zápis PR srpen 2017

zápis pastorační rada II

zápis pastorační rada 1