Duchovní obnova

02.03.2019

V sobotu 2. 3. proběhla v naší farnosti duchovní obnova s  biskupem Zdenkem Wasserbauerem. Odpoledne pan biskup v našem farním kostele sloužil mši svatou.