Ekumenické setkání

28.01.2017

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v kostele Narození Panny Marie sešli ke společné bohoslužbě věřící lidé ze tří hořických křesťanských církví. Věřící nejprve uvítal P.Filip Janák, který v srpnu 2016 převzal římskokatolickou hořickou farnost. Působivé kázání na téma :"Smíření - Kristova láska nás nutí" přednesla farářka Církve československé husitské Eliška Zapletalová. Nechyběl ani Radim Žárský, který je administrátorem sboru Českobratrské církve evangelické v Hořicích. Na začátku bohoslužby věřící společně vyjmenovali dvanáct hříchů, které byly napsány na papírových krabicích. Z těchto krabic postavili před oltář pomyslnou zeď. Tato zeď hříchů nás věřící pomyslně oddělila mezi sebou i od našeho spasitele Ježíše Krista. Když jsme si tuto symboliku prožili, přestavěli jsme krabice před oltář do tvaru kříže a uvědomili jsme si znovu Kristovu oběť pro naše lidské vykoupení z hříchu. Bohoslužbu jsme ukončili se zapálenými svíčkami v rukou.

Poté na faře čekalo občerstvení a teplo, což bylo po necelé hodině v promrzlém kostele příjemné. Zima je letos v Hořicích opravdu tuhá. Na faře jsme se dozvěděli od Radima Žárského a Elišky Zapletalové informace o tom, jak oni ve svých farnostech prožívají bohoslužby, jak vznikly jejich církve a jak fungovaly dříve a dnes. Bylo to milé setkání, které nás nutí přemýšlet, abychom se setkávali častěji. Třeba se nám podaří najít nějakou novou příležitost.

Fotogalerie: "Ekumenické setkání - 26.1.2017"