Farní výlet na Horu Matky Boží v Králíkách

06.10.2017

V sobotu 30. 9. se uskutečnil letošní farní výlet. V 7:30 jsme odjeli na Horu Matky Boží v Králíkách. Naše společenství tvořili všechny věkové kategorie - od dětí po seniory. Většina z nás vyšla pěšky cestou z Králík k poutnímu místu, ostatní vyjeli autobusem. P. Karel Moravec nám řekl o historii místa, prohlédli jsme si vše, co bylo přístupné a v poledne jsme slavili mši svatou. Po ní jsme si dali oběd v nově otevřeném Poutním domě a kolem třetí hodiny jsme odjeli do Muzea řemesel v Letohradě, kde jsme si prohlédli hlavní expozici. Odtamtud jsem se již vraceli domů.