Fotogalerie: Noc kostelů

09.06.2017

V pátek 9.6. proběhla v naší farnosti Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost zápalit svíci, napsat modlitbu, nebo posedět před kostelem, kde bylo připraveno občerstvení. Navečer byl program pro děti, vystoupily děti ze ZUŠ a potom následovala prohlídka kostela s P.Filipem Janákem. Setkání u varhan si připravila naše varhanice Magda Růžičková. Večer pokračoval čtením příběhů a zpěvěm křesťanských písní ve světle svíček - zahrála farní schola. Na závěr jsme se společně modlili za naše město, za účastníky večera a P.Filip Janák nám udělil požehnání.