Křížová cesta městem

14.04.2017

Na Velký pátek jsme večer vyšli k společné modlitbě křížové cesty. Putovali jsme od farního kostela Narození Panny Marie ke kostelu sv.Gotharda.