Misijní neděle

27.10.2017

V neděli 22. 10. jsme v naší farnosti prožívali Misijní neděli. V obětním průvodu děti přinášely předměty, které mají vztah k životu a potřebám lidí v misiích. Po mši svaté proběhl Misijní jarmark z věcí vyrobených dětmi i dospělými z naší farnosti. Z finančních darů podpoříme Papežské misijní dílo dětí. V kostele je možné na misie ještě přispět a také si vybrat z nabízených výrobků. Za vyrobené předměty i za štědré dary upřímně děkujeme!