Poutní mše svatá v Jeřicích

23.07.2017

V Jeřicích se v kostele sv. Marie Magdalény uskutečnila v neděli 23. 7. poutní mše svatá. Všem poutníkům děkujeme za účast!