Proběhla postní duchovní obnova

25.03.2017

V sobotu 25. března 2017 se nejen pro hořické farníky uskutečnila v budově Střední zemědělské školy postní duchovní obnova. Tři duchovní přednášky na téma: "DŮVĚRA V EVANGELIU PODLE SV.MATOUŠE" si připravil P. Karel Moravec, který v současné době působí na Hoře Matky Boží v Králíkách. Po obědě ve 14 hodin v našem farním kostele slavil P. Karel Moravec společně s P. Filipem Janákem mši svatou (Slavnost Zvěstování Páně). Duchovní obnovy se zúčastnilo zhruba 50 farníků. Děkujeme P. Karlu Moravcovi za milou návštěvu v naší farnosti.