Půlnoční a Boží hod vánoční

25.12.2018

Na půlnoční mši svaté a na Boží hod jsme slavili narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.