Slavnost seslání Ducha svatého

04.06.2017

V naší farnosti jsme slavili seslání Ducha svatého jednak mší svatou v neděli 4. června, ale také již v sobotu svatodušní vigílií. Prosili jsme o dary Ducha svatého a v nedělní homilii otec Filip připomněl právě velkou důležitost prosby, abychom nezapomínali Boha prosit o pomoc, při řešení životních problémů a situací.

Seslání Ducha svatého slavila starokřesťanská církev brzy, ale první ověřené zprávy pochází až ze 3. století. Brzy se objevila snaha připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den - "svatodušní pondělí".

Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž dříve bylo možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.