Svátost pomazání nemocných

23.04.2017

Nemoc a utrpení patří k lidskému životu. Dříve nebo později, ve větší či menší míře, na sobě či u druhých, každý z nás se s nimi někdy setká. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, ohroženost a křehkost. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti, či v rozlišování mezi důležitým a nepodstatným. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu.

O druhé neděli velikonoční přijalo tuto svátost v našem kostlele zhruba 30 věřících. Modleme se společně o Boží pomoc pro tyto naše farníky.

Více informací o svátosti pomazání nemocných

foto: Pavel Blatný