POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV.BARTOLOMĚJE V CHODOVICÍCH - 24.8.2014