POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. GOTHARDA 7.5.2017

foto: Michal Ludvík