SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ 9. 9. 2018

foto: Martina a Aleš Vostřezovi, Tomáš Kolátor