SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 20. 5. 2018

foto: Vítek Klapil