Slavnost Těla a Krve Páně - 19. 6. 2022

foto: Pavel Blatný, Martina Vostřezová