SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ A FARNÍ ODPOLEDNE - 14. 6. 2020

foto: Aleš Vostřez