ULOŽENÍ OSTATKŮ P. JOSEFA TOUFARA - ČÍHOŠT - 12.7.2015