Výlet do Kutné Hory

V sobotu 2. 10. 2021 jsme vyjeli na farní výlet do Kutné Hory. Po mši sv. v kostele sv. Jakuba jsme si prohlédli chrám sv. Barbory. Po obědě v restauraci Dačický jsme se přesunuli do Kolína, kde jsme dostali bohaté pohoštění v komunitním centru tamní fary, prohlédli jsme si kostel sv. Bartoloměje a dokonce jsme mohli vystoupit na vnější ochoz. 

foto: Lucie Luštická