Fotogalerie: Noc kostelů

24.05.2019

Téma pro letošní Noc kostelů v naší farnosti byla víra. Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí (Papež František). Od 17:00 bylo zvonění zvonů a potom přivítání. Následovala volná prohlídka kostela -včetně prostoru u varhan a půdy kostela. Od 18:00 proběhlo hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Melodie.  Na varhany zahrál Filip Šťovíček a od 20:00 následovalo čtení příběhů k zamyšlení a svědectví Aleše Vostřeze (na téma víra). Čtení bylo prokládáno hrou na varhany. Na závěr byla společná modlitba za účastníky a za naše město. V kostele také proběhl program pro děti a před kostelem byla možnost přátelského posezení s malým občerstvením.