Fotogalerie: Poutní mše svatá v kostele sv. Gotharda

07.05.2017

V neděli 7. 5 . 2017 jsme slavili poutní mši svatou v kostele sv.Gotharda. Sv.Gothard pocházel z Dolních Bavor. V r. 990 se stal benediktinem niederaltaichského (níder-altaišského) kláštera. V něm byl později zvolen opatem a důsledně dbal o dodržování pravidel sv. Benedikta. Pod jeho vedením vzkvétaly ctnosti, věda i umění. Byl povolán i do jiných klášterů, kde bylo třeba utužit kázeň. Stal se hildesheimským biskupem a horlivě se staral o výchovu a vzdělání mládeže. Pro chudé a nemocné vystavěl velký ústav, budoval kláštery, zřizoval školy. S velkou horlivostí pracoval až do vysokého stáří. 

Více informací o sv.Gothardovi