ZPRÁVY

Věřící tří křesťanských církví v našem městě se sešli v úterý 17. ledna ke společné bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie. Po bohoslužbě proběhlo přátelské posezení na faře.

Na již tradiční předsilvestrovský výstup na Sněžku se letos vypravilo 13 farníků :-)

Živý betlém

29.12.2019

Děti z naší farnosti zahrály o letošních vánocích dvakrát "Živý betlém". Poprvé to bylo v pondělí 23. 12. při rozdávání betlémského světla a podruhé dnes po mši svaté, když jsme slavili Svátek Svaté rodiny.

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme se na faře setkali se sv.Mikulášem, který mezi nás opět po roce zavítal i s andělem.

V sobotu 23. 11. 2019 v naší farnosti proběhla duchovní obnova pod vedením P. Prokopa Brože z Hradce Králové.

Ve dnech 8. 11. - 10. 11. 2019 děti z hořické farnosti trávily s otcem Filipem a vedoucími podzimní víkend ve Skautském domě v Hostinném.

V neděli 8. 9. jsme v naší farnosti slavili poutní slavnost Narození Panny Marie. Na začátku mše svaté byli do katechumenátu (období přípravy na křest) přijati čtyři "pohani". Jejich cesta víry se týká celé naší farnosti a každý z nás jim může pomáhat nejen svoji modlitbou, ale i osobním příkladem-podle toho, jak se snažíme žít každý den ve spojení...

Zakončení letošního farního tábora pro děti, který proběhl na Vysočině, mohli vidět v neděli po mši svaté všichni naši farníci. Tábor byl díky kostýmům naladěn na třicátá léta minulého století.