ZPRÁVY

Ve dnech 8. 11. - 10. 11. 2019 děti z hořické farnosti trávily s otcem Filipem a vedoucími podzimní víkend ve Skautském domě v Hostinném.

V neděli 8. 9. jsme v naší farnosti slavili poutní slavnost Narození Panny Marie. Na začátku mše svaté byli do katechumenátu (období přípravy na křest) přijati čtyři "pohani". Jejich cesta víry se týká celé naší farnosti a každý z nás jim může pomáhat nejen svoji modlitbou, ale i osobním příkladem-podle toho, jak se snažíme žít každý den ve spojení...

Zakončení letošního farního tábora pro děti, který proběhl na Vysočině, mohli vidět v neděli po mši svaté všichni naši farníci. Tábor byl díky kostýmům naladěn na třicátá léta minulého století.

V letošním roce jsme "Boží Tělo" slavili na Gothardě. Průvodem jsme šli z kostelíka směrem k obelisku odkud Ježíš přítomný v eucharistii žehnal našemu městu.

Téma pro letošní Noc kostelů v naší farnosti byla víra. Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí (Papež František). Od 17:00 bylo zvonění zvonů a potom přivítání. Následovala volná prohlídka kostela -včetně prostoru u...

V neděli 19. 5. 2019 proběhlo farní odpoledne. K vidění bylo divadlo a hráli jsme hry :-)

Den matek

12.05.2019

V Česku se den matek slaví podle amerického vzoru druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Stalo se již tradicí, že tuto neděli na konci mše svaté dostanou maminky v naší farnosti květiny.