ZPRÁVY

V letošním roce jsme "Boží Tělo" slavili na Gothardě. Průvodem jsme šli z kostelíka směrem k obelisku odkud Ježíš přítomný v eucharistii žehnal našemu městu.

Téma pro letošní Noc kostelů v naší farnosti byla víra. Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, ale je rozšířením života odvážných. Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí (Papež František). Od 17:00 bylo zvonění zvonů a potom přivítání. Následovala volná prohlídka kostela -včetně prostoru u...

V neděli 19. 5. 2019 proběhlo farní odpoledne. K vidění bylo divadlo a hráli jsme hry :-)

Den matek

12.05.2019

V Česku se den matek slaví podle amerického vzoru druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Stalo se již tradicí, že tuto neděli na konci mše svaté dostanou maminky v naší farnosti květiny.

V neděli 14. 4. jsme si připomněli slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Název svátku Květná neděle je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.

V pondělí 8. 4. 2019 putovalo pěšky několik našich farníků z Hořic do katedrály v Hradci Králové. Pouť vedla přes Boháňku, Velký Vřešťov, Hoříněves a Lochenice.

V pátek 29. 3. oslavil hospic DUHA desáté výročí svého založení. Od 16:00 sloužil Mons. Jan Vokál mši svatou v našem farním kostele a oslava potom pokračovala v kině.